thome

 استقرار و اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 در سه شرکت مین زدایی

استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 در اهواز ( Quality Management system... ISO 9001 : 2008 ) در سه شرکت مین زدایی (پاک سازی زمین های جنگی) که در حال همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء می باشند بنام های : 1- خاک ایمن ایرانیان 2- خاک پالایان پارس 3- پاک رهان زمین توسط کارشناسان شرکت همیار فرافن و با همکاری مدیران و کارکنان محترم شرکت های مذکور با موفقیت انجام پذیرفت.
لازم به ذکر است که دوره های آموزشی مرتبط توسط اساتید همیار فرافن برای مدیران و پرسنل این شرکتها برگزار گردید تا در جهت بهبود فرایند سازمانی ، ارائه خدمات با کیفیت بهتر و حصول اطمینان از براورده سازی انتظارات کارفرما علاوه بر نگهداری سیستم استقرار یافته ، با همرای کارشناسان همیار فرافن موجب بهبود مستمر این سیستم در شرکت نیز شوند .
ضمنا گواهینامه استاندارد جهانی مربوطه ISO 9001 :2008 پس از تائید و ممیزی از طرف شرکت مرجع بین المللی صدور گواهینامه (Certification Body) برای شرکتهای فوق صادر گردید.

 
کلمات کلیدی :جزوه اخبار ایزو اهواز آموزش - استقرار ایزو اهواز ایزو 9001 9000 iso 9001:2008 iso سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایمنی قرارگاه خاتم الانبیاء خاک ایمن ایرانیان خاک پالایان پارس پاک رهان زمین خوزستان اهواز چرا چگونه مزایای ایزو آموزش ایمنی hse نگهداری سیستم مین زدایی مین روبی استان