thome

 کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار primavera-p6

سرفصل دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار primavera-p6
1-آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
2-روش نصب نرم افزار p6
3- آغاز به کار نرم افزار و آشنایی با صفحه wellcome
4-انجام تنظیمی
5- تنظیم ساختار سلسله مراتبی سازمانمات سیست
6- تقویم(Calendar)
7- ایجاد یک پروژه جدید
8- باز کردن پروژه ها
9- بررسی پروژه های سازمان و انجام تنظیمات مربوط به آنها
10- ساختار شکست کار(Work Breakdown Structure)
11- کار کردن با فعالیتها
12- ایجاد روابط بین فعالیتها
13- تعریف نقش های سازمان(Roles)
14- تعریف منابع
15- تحصیص منابع
16- هزینه های مستقل از منابع
17- تعیین نوع فعالیتها
18- زمانبندی پروژه
19- تسطیح منابع
20- بررسی و تحلیل برنامه زمانبندی
21- خط مبنا
22- پیکره بندی برنامه زمانبندی
23- تنظیم محور زمان
24- بهنگام کردن پروژه
25- چاپ نما و گزارش

شناسه دوره 377
شروع : 1399-03-14
استاد : آقای فرشاد قاسمی کیا
تعداد ساعت : 33
روزهای برگزاری : دوشنبه- چهار شنبه ، ساعت : 18 الی 21
صادر کننده گواهینامه : مرجع بین المللی DAS انگلستان
دپارتمان : مدیریت پروژه

هزینه : 460000 تومان
.
برای ثبت نام با 0611 3330225 تماس بگیرید

کلمات کلیدی : اهواز کلاس آموزش - مدریت کنترل پروژه همیار فرافن آموزشگاه MSP اهواز دانلود جزوه درس