thome

 تربیت کارشناس HSE

سرفصل مطالب:
1- ایمنی وسایل حفاظت فردی
2- نحوه ی صدور و تهیه پروانه های کار -سرد و گرم
3- گزارش نویسی حوادث((hse
4- تجزیه تحلیل خطرات
5- پیشگیری از حریق
6- مدیریت بحران
7- سم شناسی صنعتی
8-واکنش در شرایط اضطراری
9-آشنایی با سیستم های اعلام و اطفاء حریق
10- ایمنی مواد خطرناک (نگهداری استفاده و حمل و نقل)
11- سرپرستی گروه ها (hse )
12- حضور در صفحه های آتش سوزی نفت ریزی و بحران های زیست محیطی
13- همکاری در سناریونویسی مانور
14-نظارت بر اعمال استاندارد های hse همکاری در تهیه، تدوین و کنترل معیارها و شاخص های hse
15- اطمینان از آماده به کار بودن تجهیزات و خودرو های اطفاء حریق و وسایل مربوط با hse
16- بازرسی از تأسیسات، تجهیزات و کنترل عوامل خطر ساز
17-همکاری در ممیزی های دوره ای
18-همکاری در تدوین و تعیین اقدامات اصلاحی
19-تهیه دوره ها و برنامه های آموزشی (hse زیر مجموعه)
20-مشارکت در جهت ارتقاء و اعطلای فرهنگ hse در سازمان
21- اصول حفاظت محیط زیست و ارزیابی اثرات و پیامد های آن
22- اصول بهداشت روانی محیط کار (ویژه افسر hse)
23- مهندسی فاکتورهای انسانی
24-ایمنی گاز،برق و شبکه های آب و هوا
25-نقشه خوانی صنعتی به منظور تأیید و یا تهیه مجوز های کار

شناسه دوره 380
شروع : 1398-11-24
استاد : غلامرضا خرمی
تعداد ساعت : 40
روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه ، ساعت : 13 الی 9
صادر کننده گواهینامه : مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
دپارتمان : ایمنی،بهداشت

هزینه : 710000 تومان
.
برای ثبت نام با 0611 3330225 تماس بگیرید

کلمات کلیدی : اهواز کلاس آموزش - دوره تربیت کارشناس دوره افسر ایمنی پیشرفته HSE اهواز بهترین آموزشگاه دانلود جزوه درس