همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
364 دوره برنامه ریزی و طراحی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست H.S.E PLAN 24 380000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1396-12-24
360 تربیت کارشناس HSE 40 615000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1396-12-17
365 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 290000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1396-12-10
357 دوره کنترل کیفیت عمومی QC 16 300000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1396-12-03
353 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 900000
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1396-11-30tel : 0611 3330225            www.taavon.org