همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
372 دوره کنترل کیفیت عمومی QC 16 315000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-10-27
371 دوره برنامه ریزی و طراحی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست H.S.E PLAN 24 390000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-10-20
365 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 315000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-10-13
366 تربیت کارشناس HSE 40 625000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-10-06
374 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 315000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-09-29
373 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 910000 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1397-09-28
369 کنترل پروژه بااستفاده از نرم افزار MSP 27 360000 یکشنبه و سه شنبه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-09-27
368 دوره کنترل کیفیت عمومی QC 16 315000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-09-22tel : 0611 3330225            www.taavon.org