همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
374 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 315000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-12-09
373 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 910000 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1397-12-08
369 کنترل پروژه بااستفاده از نرم افزار MSP 27 360000 یکشنبه و سه شنبه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1397-12-07
366 تربیت کارشناس HSE 40 625000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1397-12-03tel : 0611 3330225            www.taavon.org