همیار فرافن برگزار می کند :
شناسه   نام دوره تعداد ساعت هزینه (تومان) روزها اعتبار گواهینامه تاریخ شروع
372 دوره کنترل کیفیت عمومی QC 16 390000 پنج شنبه و جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1398-04-06
373 بازرسی جوش سطح یک CWI Level l , بازرسی جوش سطح 2.CWI LEVELII 80 1010000 چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی CCPL نروژ
 
1398-04-05
370 سیستم مدیریت یکپارچه IMS 16 390000 پنجشنبه-جمعه
مرجع بین المللی DAS انگلستان
 
1398-03-30
361 تربیت کارشناس کنترل پروژه 51 710000
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1398-03-27
356 دوره ارزیابی ریسک Risk Assessment 16 400000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1398-03-09
376 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 16 400000 پنجشنبه و جمعه
مرجع بین المللی D.A.S انگلستان
 
1398-03-02tel : 0611 3330225            www.taavon.org